Home / Organisaties / Leger des Heils

Leger des Heils

Werken bij het Leger des Heils

Het Leger des Heils is er voor de meest kwetsbaren in de samenleving: de mensen zonder helper. Vanuit een christelijke motivatie verlenen wij hulp aan kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van (geestelijke) gezondheid, (beschermd) wonen, financiën, werk en opvoeding. Per jaar staan er meer dan 6.000 professionals en 12.000 vrijwilligers van het Leger des Heils klaar voor ongeveer 75.000 mensen. Meer informatie over ons werk vind je op: www.legerdesheils.nl. Help je ook mee?

Contractmanager IT Leger des Heils
Almere Betaalde baan
Regiomanager Leger des Heils
Den Haag 36 uur Betaalde baan
Den Haag 24 - 32 uur Betaalde baan
Den Haag 32 - 36 uur Betaalde baan