Collega's algemeen _300dpi_6720x4480px_C_NR-14751.JPG

Werken bij het Leger des Heils

 

 

Wij geloven in kansen. In tweede kansen. In derde kansen.

En in alle kansen daarna.

Elk mens doet ertoe. Niemand uitgezonderd.

Elk leven is het waard om geleefd te worden.

Meer vacatures?

Jouw werk bij ons doet ertoe

Doorgaan waar anderen stoppen.
Samen strijden voor de meest kwetsbare mensen in onze samenleving.
Werken met passie en impact, vanuit ons christelijk geloof.
Dat is werken bij het Leger des Heils.

Bij het Leger des Heils werken meer dan 7.000 medewerkers, waarvan heel veel vrijwilligers! Met al deze medewerkers helpen we meer dan 100.00 mensen. Dit doen we vanuit 266 locaties in heel Nederland.

Het Leger des Heils is een beweging die internationaal opereert en behoort tot de universele christelijke kerk. Zijn boodschap is gebaseerd op de Bijbel. Zijn dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God. Zijn opdracht is het Evangelie van Jezus Christus te prediken en in Zijn naam menselijke nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie.

Hulp bij verslaving

Wij helpen mensen met een verslaving van alcohol of drugs. Vaak hebben deze mensen naast een verslaving ook lichamelijke of psychische problemen, een verstandelijke beperking, schulden of een strafblad. Niet alleen de verslaving wordt behandeld, ook andere problemen worden aangepakt.

Omdat de mensen die wij helpen meerdere complexe problemen hebben, kunnen zij vaak niet terecht in de reguliere zorg. Wij helpen hen door middel van verzorging, ontwenningsbehandelingen en intensieve nazorg, zodat ze hun leven weer zo goed mogelijk op de rit krijgen. 

Zorg in verpleeghuizen en thuis in de wijk

Het Leger des Heils heeft diverse specialistische verpleeghuizen. Daarnaast verplegen wij mensen thuis in de wijk.

De mensen die verblijven in de verpleeghuizen, hebben naast lichamelijke problemen vaak ook verslavingsproblemen of psychiatrische problemen. Ook komt het voor dat ze een verleden hebben als dak- of thuisloze. Hierdoor is reguliere zorg vaak niet mogelijk. Bij ons krijgen ze de juiste, veelal complexe, zorg en behandeling.

Als mensen zelfstandig kunnen blijven wonen, maar wel verzorging of verpleging nodig hebben, kunnen ze gebruikmaken van de wijkverpleging. De mensen bij wie wij thuis komen hebben vaak complexe, langdurige problemen op verschillende gebieden. Naast lichamelijke gezondheidsproblemen hebben ze vaak psychiatrische problemen, verslaving, schulden en weinig sociale vaardigheden. Ook kan hun huis verwaarloosd en vervuild zijn. Vaak zijn ze zorg mijdend en laten ze liever niemand binnen. Door te blijven komen, proberen we het vertrouwen in de hulpverlening te herstellen.

Begeleiding van gezinnen en mensen

Wij begeleiden gezinnen en mensen met meerdere complexe problemen. Ze hebben wel een woning om te verblijven, maar vinden het vaak moeilijk om dat vast te houden. Er is sprake van verslaving, schulden en/of psychiatrische problemen en ze hebben  weinig of geen woonvaardigheden. Ook begeleiden we ouderen die eenzaam en teruggetrokken leven; mensen die het niet lukt om goed voor zichzelf te zorgen en tegelijkertijd zorg mijden. Vaak spelen ook hier psychiatrische problemen en/of verslaving een rol. 

(Tijdelijk) wonen op een beschermde plek

Het Leger des Heils heeft verschillende vormen van beschermd wonen. We hebben onder andere woonlocaties voor vrouwen en jonge moeders, jongeren, verslaafde mensen en mensen met psychiatrische problemen. Soms hebben zij ook een verstandelijke beperking. De mensen die bij ons wonen, hebben vaak geen of een beperkt sociaal netwerk en kunnen nergens anders terecht. Ook hebben we locaties voor kinderen en jongeren die korte of langere tijd niet thuis kunnen wonen. 

Ondersteuning aan jongeren en gezinnen

Het is een grote verantwoordelijkheid om kinderen op te voeden. Het komt soms voor dat het voor ouders niet mogelijk is om deze verantwoordelijkheid voor hun kinderen te dragen. Het kan zijn dat kinderen of jongeren niet meer thuis kunnen wonen. Dit komt vaak door diverse, moeilijke omstandigheden. Wij begeleiden hen daarbij. Afhankelijk van de situatie, begeleiden we in een opvanglocatie of bij gezinnen thuis. Soms wonen kinderen of jongeren tijdelijk bij ons. Het welzijn van het kind staat altijd voorop. Doel is een gezonde en veilige leefomgeving voor kinderen en ouders. 

In onze tienermoederopvang wonen jonge vrouwen die het niet zelf redden. Zij zijn bijvoorbeeld ongewenst zwanger of met hun kind op straat beland. De moeders die bij ons wonen, hebben vaak geen of een klein sociaal netwerk en kunnen nergens anders terecht. Wij zorgen voor een veilige en stabiele basis. Zo kunnen ze aan hun toekomst bouwen. 

Ook begeleiden wij jongeren die met justitie in aanraking zijn geweest of dreigen te komen. We helpen ze onder meer met sociale vaardigheden, woonvaardigheden en het omgaan met verslavingsproblemen. 

Meer weten?

Naast alle bovenstaande diensten houden we ons ook bezig met buurtwerk, geloof en zingeving, jeugdbescherming, maatschappelijke opvang, internationale ontwikkelingssamenwerking, participatie, reclassering, en veldwerk. Wil je hier meer over weten? Bezoek onze website voor meer informatie!

Beschikbare vacatures

Maatschappelijke opvang

Het Leger des Heils maakt zich hard voor kwetsbare mensen, voor iedereen die het nodig heeft. Wil jij hier een belangrijke rol in spelen en van betekenis voor anderen zijn? Strijd met ons mee!

Tijdelijk, uitzicht op vast
mbo

Beschermd wonen

Voor sommige mensen is de hulp die zij nodig hebben zo complex, dat we hen alleen kunnen helpen als ze bij ons wonen. Hier kun jij aan meewerken!

Tijdelijk, uitzicht op vast
mbo, hbo, wo

Overige functies

Zoek jij een baan in ICT, HR, Finance, Marketing, Communicatie, Beleid, Management of iets anders? Klik hier voor een baan met betekenis!

Tijdelijk, uitzicht op vast
mbo, hbo, wo

Verpleging en verzorging

Wil jij een uitdagende baan als verpleegkundige of verzorgende en wil je hulp verlenen aan mensen voor wie gewone zorg vaak niet mogelijk is? Strijd mee met het Leger des Heils!

Tijdelijk, uitzicht op vast
mbo, hbo

Jeugd- en gezinshulp

Houd jij van een flinke uitdaging? Heb jij een groot hart voor gezinnen en jongeren? Wil jij met hen werken aan een goed toekomstperspectief? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Tijdelijk, uitzicht op vast
mbo, hbo

Reclassering

Onze reclassering (ex)gedetineerden bij hun terugkeer in de maatschappij. Ga jij de uitdaging met ons aan?

Tijdelijk, uitzicht op vast
hbo, wo

Persoonlijk advies?

Kom in contact met een van onze specialisten, zij kunnen u meer vertellen over de mogelijkheden. Wij nemen zo snel mogelijk contact op om u van advies te voorzien en indien gewenst u vrijblijvend uit te nodigen voor een persoonlijk adviesgesprek bij ons op kantoor.