Home / Organisaties / Salem – wonen met zorg

Salem – wonen met zorg

Ons Verhaal
Niet iedereen kan vanzelfsprekend thuis blijven wonen. Soms gaat het op lichamelijk of psychisch gebied gewoon niet meer. Daarom is Salem er.
“Salem. Een plek waar ik wil wonen. Waar ik mezelf kan zijn. Een plek waar ik inbreng heb. Zelfs als ik zwak ben. In Salem bèn ik iemand.”
Salem biedt een thuis met de deskundige zorg die op dat moment nodig is. Deze zorg begint met aandacht voor wie u bent en wordt gegeven vanuit onze christelijke identiteit. Rust en geborgenheid staan bij ons centraal. Daarbij vinden we een bovengemiddelde personeelsbezetting belangrijk evenals gevarieerde, versbereide maaltijden uit onze eigen keuken.
Binnen Salem is de Bijbel richtinggevend en goede zorg altijd dichtbij: van therapeut tot verzorgende, van vrijwilliger tot specialist.
Psycholoog Salem - wonen met zorg
Ridderkerk 16 uur Betaalde baan
Logopedist Salem - wonen met zorg
Ridderkerk 16 uur Betaalde baan