Teamleider (V)SO Speciale Scholen Kapelle
Kapelle Betaalde baan
Vacaturenummer
 • 127243
Soort werk
 • Management
 • Onderwijs
Provincie
 • Gelderland
Datum
 • 14/02/2023

Teamleider (V)SO

 

Gewoon waar het kan… Speciaal waar het moet! Dát is de visie waaruit de teamleden van SBO Samuël, (V)SO Eben-Haëzer en de Dienst Ambulante Begeleiding werken.

Vanwege natuurlijk verloop en tegelijkertijd reorganisatie van het management is Speciale Scholen Kapelle op zoek naar een

Teamleider voor (V)SO Eben-Haëzer

 

Het ManagementTeam (MT) van de Speciale Scholen Kapelle wordt gevormd door de directeur-bestuurder en de teamleiders. Zij werken nauw samen om het strategisch beleid vorm te geven.

De benoemingsomvang van de teamleider (V)SO Eben-Haëzer is bespreekbaar. We gaan uit van een minimale benoeming van vier dagen. Een combinatie met een lesgevende taak is mogelijk.

De teamleiders binnen onze scholen/dienst:

 • voelen affiniteit met de doelgroepen van het gespecialiseerd onderwijs;
 • zijn verbinders met visie;
 • stimuleren de ontwikkeling (van het onderwijs) aan onze leerlingen;
 • streven naar een optimaal functioneren van de teamleden;
 • weten verder te bouwen aan onze organisatie in een cultuur van vertrouwen;
 • hebben communicatieve vaardigheden om in een breed netwerk te opereren;
 • vinden ouderbetrokkenheid van wezenlijk belang.

 

Profiel van een teamleider

Je bent een ervaren leerkracht en/of intern begeleider. Daarnaast heb je bij voorkeur gewerkt in een leidinggevende functie binnen het onderwijsveld. Mensen in jouw omgeving waarderen jou, omdat je betrouwbaar, integer, stabiel en transparant bent. Meer informatie over het profiel is te vinden op de site www.specialescholenkapelle.nl.

Wie zijn wij?

Wij baseren ons in ons handelen op de Bijbel en de daarop gegronde Drie Formuleren van Enigheid. Onze scholen bieden gespecialiseerd onderwijs aan ongeveer 200 leerlingen. De Dienst Ambulante Begeleiding begeleidt leerlingen op reguliere basisscholen binnen het samenwerkingsverband Berséba, regio Zeeland.

De plaats in de organisatie

De teamleider heeft een directe hiërarchische relatie met de directeur-bestuurder. De verhoudingen in de scholen en in het dienstencentrum, maar ook tussen de organisatorische diciplines zijn collegiaal. De communicatie en overlegstructuur is formeel voor zover het functionele taken, verantwoordlijkheden en bevoegdheden betreft.

Het bevoegd gezag van onze scholen

De scholen en de Dienst Ambulante Begeleiding vallen onder de Stichting voor Speciaal Onderwijs op Gereformeerde Grondslag in Zeeland. Binnen deze stichting fungeert het college van bestuur als bevoegd gezag. De wettelijke toezichthoudende taken allen onder verantwoordelijkheid van een Raad van Toezicht (RvT). Van onze collega’s wordt verwacht dat ze van harte achter de identiteit van onze school staan en behoren bij één van de statutair aangesloten kerken.

Meer achtergrondinformatie

Wil je meer weten over de functie, onze sollicitatieprocedure of een oriënterend bezoek brengen aan de school? Neem dan contact op met de directeur-bestuurder Sjaco de Mooijer via telefoonnummer: 06-27541172 of per e-mail: s.denooijer@sskapelle.nl.

Procedure voor de werving & selectie:

 • E-mail je sollicitatiebrief inclusief CV uiterlijk D.V. 25 februari 2023 aan de directeur-bestuurder naar secretariaatrvt@specialescholenkapelle.nl;
 • Vervolgens vindt er een selectie plaats op basis van het persoonlijk profiel;
 • De gespreksronden vinden plaats vanaf D.V. 6 maart 2023, waarbij ook interne schoolgeledingen zijn betrokken;
 • Eventueel volgt een assessment;
 • Datum van indiensttreding is zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk D.V. 1 augustus 2023.

 


Solliciteer