Lid van de Raad van Commissarissen (m/v) Bij het moederbedrijf van Sorgh.nl Sorgh
Ruurlo 4 uur Betaalde baan
Vacaturenummer
 • 113667
Soort werk
 • Zorg
Opleidingsniveau
 • HBO
 • MBO
 • VWO
 • WO
Uur
 • 4
Datum
 • 24/12/2019
Solliciteren tot
 • 10/01/2020

Vacature

Lid van de Raad van Commissarissen (m/v)

Zorgdetail BV voldoet aan de governance code zorg en bestaat uit 2 jonge en dynamische bedrijven namelijk Sorgh ® en Zorgtours ®. In december 2015 zijn deze zorgorganisaties opgericht om ervoor te zorgen dat iedereen die zorg nodig heeft, zorg krijgt aangeboden op een deskundige, respectvolle en begripvolle manier. Zorg die goed voelt voor iedereen. Zorg zoals de cliënt die wil. Per 1 januari 2020 komt daar HadassahSorgh een huis als thuis bij.

De statuten van Zorgdetail voorzien in de raad van commissarissenstructuur. De raad van bestuur bestuurt Zorgdetail BV en de raad van commissarissen houdt toezicht op het besturen door de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Zorgdetail als organisatie. De raad van Commissarissen staat de raad van Bestuur met gedegen advies terzijde.

Bij de werving, selectie en benoeming van nieuwe leden van de raad van commissarissen wordt gebruik gemaakt van het profiel raad van commissarissen en een voor de betreffende vacature opgestelde profielschets waarin zowel de gewenste samenstelling voor de raad van commissarissen in zijn geheel als de kwaliteiten en eigenschappen die van elk afzonderlijk lid van de raad van commissarissen worden verwacht, zijn opgenomen.

Profielkenmerken voor de leden van de RvC zijn:

 • een degelijke achtergrond in financieel management,
 • ervaring als manager in een onderneming of instelling,
 • ervaring in de zorg of in de zakelijke dienstverlening,
 • ervaring met identiteitsgebonden zorg,
 • warme betrokkenheid.

De functie van lid RvC vraagt als tijdsinvestering: ongeveer 8 dagdelen per jaar voor reguliere vergaderingen, verder tijd voor incidentele bijkomende activiteiten, voorbereidingstijd voor de vergaderingen en tijd die nodig is voor deskundigheidsbevordering.

De honorering, alsmede de eventuele onkostenvergoeding van ieder lid worden bepaald in onderling overleg. De honorering is conform de vigerende adviesregeling van de Nederlandse vereniging van toezichthouders in zorginstellingen.

Informatie over de vacature wordt gegeven door de heer Richard Prins voorzitter van de Werving- & Selectiecommissie, telefoon 06-46827794. Reacties op de vacature graag uiterlijk 10 januari 2020 sturen naar richardprins@zorgdetail.nl 

Uw reactie wordt vertrouwelijk behandeld.

De samengestelde werving- & selectiecommissie zal naar aanleiding van haar brief selectie een aantal kandidaten uitnodigen voor eerste gesprekken op 13 en 14 januari 2020 in Ruurlo.


Solliciteer