Nederland Betaalde baan
Vacaturenummer
 • 127677
Soort werk
 • Management
 • Zorg
Opleidingsniveau
 • WO
Datum
 • 14/04/2023

Lid Raad van Toezicht (aandachtsgebied IT)

 

Zet jij je strategische talenten, IT-kennis én christelijke identiteit in om het belangrijke werk van het Leger des Heils in Nederland mogelijk te maken? Als Raad van Toezicht zoeken we een nieuw lid met focus op IT, zodat we onze rol als klankbord en adviseur richting stichtingsdirectie nóg beter kunnen bekleden.

Wat ga je doen?

Het werkterrein van onze Raad van Toezicht omvat drie stichtingen: Leger des Heils Dienstverlening, Leger des Heils ReShare en Leger des Heils Fondsenwerving. Samen met de andere stichtingen van het Leger des Heils vormen zij Leger des Heils Nederland, als onderdeel van de internationale  Salvation Army. Van de 7.000 betaalde medewerkers van het Leger des Heils in Nederland werken er ruim 300 bij Dienstverlening, ReShare en Fondsenwerving. Dienstverlening fungeert als shared servicecenter voor de overige Leger des Heils entiteiten. Denk daarbij aan financiële administratie, vastgoed, facility management, IT, communicatie, etc. ReShare houdt zich bezig met het inzamelen, verwerken, distribueren en verkopen van gebruikt textiel en andere goederen. Fondsenwerving genereert aanvullende gelden voor de maatschappelijke en humanitaire activiteiten die uitgaan van het Leger des Heils in Nederland.

Als Raad van Toezicht voor de stichtingen Leger des Heils Dienstverlening, ReShare en Fondsenwerving houden we toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken. Dat doen we vanuit een open en betrokken houding. Ook vervullen we de rol van klankbord en adviseur: met ons advies aan de Stichtingsdirectie dragen we eraan bij dat het beste uit de organisatie en medewerkers wordt gehaald. Dat doen we door met de Stichtingsdirectie het gesprek te voeren, goed te luisteren, haar kritisch te bevragen en van advies te voorzien. Vanuit jouw IT-expertise verwachten we kritische vragen en advies rondom risico’s en impact van strategische IT-keuzes. De individuele leden van de Raad van Toezicht tezamen moeten onderling een goed team vormen.

In beginsel komen we als Raad van Toezicht zes keer per jaar bijeen. Daarnaast is er jaarlijks een ‘One Army’ strategiebijeenkomst. Er is tweemaal per jaar een overlegvergadering tussen de Stichtingsdirectie en de Ondernemingsraad, waarbij een vertegenwoordiging vanuit de Raad van Toezicht aanwezig is. Daarnaast kun je af en toe op grond van je persoonlijke expertise en netwerk worden betrokken bij vraagstukken en activiteiten van de stichtingen. Op die manier zetten wij onze talenten in om het belangrijke werk van het Leger des Heils mogelijk te maken.

Dit ben jij

 • Je hebt ruime ervaring op het snijvlak van IT en bedrijfsvoering
 • Je bent in staat om technologische ontwikkelingen te duiden en te vertalen naar mogelijkheden voor het Leger des Heils
 • Je werkt en denkt op academisch niveau. Dat helpt je bij het interpreteren en taxeren van de beleidsstukken om tot de juiste vragen en adviezen te komen
 • Je bent in staat om IT-rapportages en werkwijzen te doorgronden en tijdig risico’s te onderkennen
 • Je hebt gevoel voor complexe bestuurlijke situaties en maatschappelijke en politieke verhoudingen
 • Je bent christen (katholiek, protestant of anders) en kunt aangeven wat dit voor jou betekent. Wil je meer daarover weten, zie: www.legerdesheils.nl/identiteit

Dit bieden wij

 • Maatschappelijke voldoening vanuit de hulp aan de meest kwetsbare medemens
 • Een vaste vacatievergoeding van € 400,- excl. BTW per bijgewoonde vergadering plus reiskostenvergoeding
 • Een aanstelling voor vier jaar met de mogelijkheid tot herbenoeming
 • De premie voor de bestuursaansprakelijkheidsverzekering wordt betaald door de organisatie

Over het Leger des Heils

Het Leger des Heils is een internationale beweging en draagt een missie uit, gebaseerd op de Bijbel. Het Leger des Heils is er voor de meest kwetsbaren in de samenleving: mensen zonder helper. Vanuit een christelijke motivatie verlenen wij hulp aan kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van (geestelijke) gezondheid, (beschermd) wonen, financiën, werk en opvoeding. Per jaar staan ca. 7.000 professionals en 11.000 vrijwilligers van het Leger des Heils klaar voor 100.000 mensen. Meer informatie over ons werk vind je op LegerdesHeils.nl.

Interesse en contact

Je kunt reageren op deze vacature door uiterlijk vrijdag 12 mei 2023 te klikken op de sollicitatieknop op onze website. Na de briefselectie volgt een kennismaking met een afvaardiging van de Raad van Toezicht. Die staat gepland op maandag 5 of dinsdag 6 juni a.s. De vervolgstap is een kennismaking met de bestuurder. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marjan Leusink – van Santen, Governance Support Officer. Zij is bereikbaar via 06 – 1565 0814 of marjan.vansanten@legerdesheils.nl .


Solliciteer