Beoordelingsgesprek in 4 stappen

De dagen worden korter, de sneeuw ligt op de ontbladerde bomen en de temperatuur doet winters aan. Een mooie tijd om met je medewerkers terug te blikken op hun prestaties in het afgelopen jaar. Maar welke gesprek(s)vorm – en inhoud heeft de meeste toegevoegde waarde? Want eerlijk is eerlijk, een flink percentage leidinggevenden heeft er behoorlijk moeite mee om te praten over het eigen of andermans presteren.

34 procent van de medewerkers ervaart het gesprek als stressvol en driekwart van de managers vindt beoordelingsgesprekken nuttig voor zowel de medewerker in kwestie als voor het bedrijf.

Voor het beoordelen van het functioneren van medewerkers bestaan twee gespreksvormen: het beoordelingsgesprek en het functioneringsgesprek. Deze gesprekken lijken erg op elkaar en worden dan ook regelmatig verward. Bij veel organisaties is een mengvorm van beide gesprekstypen ontstaan. Dat werkt verwarrend.

Wat is het verschil tussen een functionerings- en beoordelingsgesprek?
Het functioneringsgesprek is in zijn zuivere vorm is een tweerichtingsgesprek, heeft geen juridische gevolgen en is toekomstgericht. Behalve het functioneren van de medewerker worden ook het functioneren van de manager, de onderlinge samenwerking en de organisatie onder de loep genomen. Het beoordelende karakter en de bijhorende waardering staan veel minder centraal. Veel meer wordt gekeken naar hoe gaan we verder. Een dergelijk gesprek vindt halverwege het jaar plaats.

Het beoordelingsgesprek (eindejaarsgesprek) is een terugblik waarbij salarisconsequenties voor de toekomst mogelijk zijn. Bij een beoordelingsgesprek staan het functioneren en de uitvoering van het takenpakket centraal. Als manager spreekt je hier letterlijk ‘een oordeel’ uit over de medewerker en niet andersom.

Wees duidelijk
Op voorhand hebben veel medewerkers soms toch al het gevoel dat ze beoordeeld en afgerekend zullen worden tijdens een functioneringsgesprek. Dergelijke angst kan ten koste gaan van de inbreng en openheid van de medewerker in het gesprek. Het woord beoordeling roept vaak nog grotere angsten en weerstand op. Zelfs medewerkers die normaliter goed functioneren, kunnen irreële gedachten hebben. Belangrijk is dus het onderscheid zuiver te houden, en dit vooraf goed te benoemen.​

Lees de rest van het artikel èn de 4 stappen op RMU.nl

Door: Jan Visser is adviseur Ondernemers & loopbaancoach bij de RMU