Home / Organisaties / Villa l’Abri

Villa l’Abri

Villa l’Abri is een zelfstandige stichting en biedt kleinschalig wonen aan ouderen met dementie en/of somatische klachten.
De belangen van de bewoners zijn ons uitgangspunt en de huiselijke setting staat centraal volgens de principes van kleinschalige woonzorg. Alles vindt dan ook plaats in een  woonsituatie die is afgestemd op de belevingswereld van de bewoner en binnen de structuur van het gewone, dagelijks leven. Het individuele zorgleefplan van de bewoner is  leidend. De woonsfeer en de zorgvisie zijn geënt op de christelijke levensovertuiging. De inspiratie en de motivatie voor ons handelen vinden wij in de Bijbel. We hebben aandacht voor elkaar en zijn begaan met de noden en de wensen van onze bewoners. De professionele medewerkers werken samen met de vrijwilligers om het leven van onze bewoners te veraangenamen. Voor iedereen is er een hartelijk welkom en we zijn graag een open huis voor bezoekers en buurtgenoten. Er is een prachtige grote tuin. Het winkelcentrum en de Slotlaan zijn op loopafstand en het Wilhelminapark biedt een heerlijk omgeving om te wandelen.