Home / Organisaties / Profila Zorg

Profila Zorg

Profila Zorg wil bijdragen aan een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking, autismespectrumstoornis of psychiatrische problematiek.

Onze inspiratie vinden we in de Bijbel, waarbij ieder mens even waardevol is en waarbij we geloven dat God ons de passie, kracht en motivatie geeft om op liefdevolle wijze zorg te bieden.

We verlenen begeleiding op het gebied van welzijn, wonen en werken. De begeleiding is gericht op het welzijn en om de cliënt persoonlijk te helpen ontwikkelen. Daarom ondersteunen we met advies en begeleiding ook verwanten, belangenbehartigers en andere leden van het sociale netwerk.

Voortdurend werken we aan nieuwe vormen van hulpverlening, met extra oog voor mensen die bij veel zorgaanbieders buiten de boot vallen. Samenwerking met andere organisaties staat hoog in het vaandel, om met elkaar de meest optimale hulp te kunnen bieden aan de cliënten.