Rehobothschool

De Rehobothschool ligt aan de rand van Uddel, in het prachtige landelijke Veluwse gebied. De meeste leerlingen komen uit Uddel, een deel van onze leerlingen komt uit andere dorpen. De school staat bekend als warm en laagdrempelig, de onderwijskwaliteit is goed. De Rehobothschool heeft op dit moment een kleine 300 leerlingen. Op de school werken enthousiaste en gemotiveerde teamleden die er samen voor zorgen dat er iedere dag goed onderwijs wordt gegeven. Waar de school voor staat De Rehobothschool is een school met een zelfstandig stichtingsbestuur. Dit bestuur bestaat uit leden van de Gereformeerde Gemeente in Nederland (Uddel en Elspeet) en heeft als grondslag de Heilige Schrift als het onfeilbaar Woord van God, zoals daarvan belijdenis wordt gedaan in de artikelen 2 tot en met 7 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Zij onderschrijft daarbij de Drie Formuleren van Enigheid. Deze grondslag is ook uitgewerkt in de statuten en in het identiteitsbeleid van de school. Onze school heeft als doel het onderwijzen en vormen van alle kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar van wie de ouders/ verzorgers lid zijn van verschillende kerkelijke gemeenten die op basis van ons toelatingsbeleid zijn toegelaten. Ook het personeel heeft een diverse kerkelijke achtergrond. Om de band tussen kerk en school te waarborgen is de directeur lid van de Gereformeerde Gemeente in Nederland. Een belangrijk element voor de school is de goede samenwerking tussen ouders en school, om vanuit deze eensgezindheid de kinderen een christelijke opvoeding te geven en toe te rusten tot een plaats in deze maatschappij. Het doel van het onderwijs op de Rehobothschool is de haar toevertrouwde kinderen in overeenstemming met Gods Woord en de daarop gegronde belijdenisgeschriften te leiden, te vormen en hulp te verlenen en legt mede de grondslag voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs. Op deze manier kunnen de kinderen hun taak en opdracht in kerk, gezin en maatschappelijke samenleving proberen te vervullen naar de eis van Gods Woord. Ons schoolmotto is ‘Fundamenteel leren’, verwijzend naar Gods Woord als vast fundament onder alles. Organisatie en onderwijs Het onderwijs vindt plaats in een goed en volledig uitgerust gebouw aan de rand van een woonwijk. Er zijn twee teamleiders en twee ib’ers actief. Deze teamleiders en ib’ers hebben een belangrijke rol binnen de school in het initiëren, implementeren en borgen van (nieuw) onderwijs- en zorgbeleid. De groepsleerkrachten zijn verantwoordelijk voor het onderwijsleerproces, daarbij mede ondersteund door ib’ers en rt’ers. De cultuur van het team wordt gekenmerkt door betrokkenheid op de kinderen, openheid en verantwoordelijkheid voor het onderwijsproces. De samenstelling van het team is qua leeftijd divers. Respect, dienstbaarheid en openheid zijn belangrijke kernwoorden binnen de school. De school hanteert het leerstofjaarklassensysteem, waarbinnen op drie niveaus wordt gedifferentieerd. Naast de reguliere groepen bestaat op onze school ook een Schakelklas. In deze groep komen leerlingen (meer of minder frequent) die vanwege problemen op cognitief en/of sociaal-emotioneel gebied behoefte hebben aan meer onderwijs op maat in een prikkelarme omgeving. In de Schakelklas wordt zo veel mogelijk recht gedaan aan de steeds weer wisselende zorgbehoeften van verschillende leerlingen. Om zoveel mogelijk rust te waarborgen, streeft de school naar zo min mogelijk combinatiegroepen. Zorg staat voor onze school hoog in het vaandel. Onze school staat daarom open voor alle kinderen uit onze achterban. Alle hulpvragen die tot ons kunnen komen met betrekking tot mogelijke ‘zorgleerlingen’ worden door ons allereerst positief ontvangen en verder besproken. Wel hangt eventuele plaatsing af van de mogelijkheden binnen team, schoolgebouw enz. Elke situatie zal op zichzelf worden afgewogen. De Rehobothschool heeft veel ervaring opgedaan betreffende leerlingen met specifieke aanpak. Ons zorgaanbod is vastgelegd in het School Ondersteunings Profiel (SOP). De school is aangesloten bij het reformatorische samenwerkingsverband Berséba.

Eben-Haëzerschool

De Eben-Haëzerschool te Genemuiden staat aan de rand van de nieuwbouwwijken ‘Greente’ en ‘het Tag’ en wordt door ongeveer 240 leerlingen bezocht. Onze school hecht veel waarde aan de reformatorische identiteit. De Bijbel is voor ons het gezaghebbende Woord van God, waardoor we ons willen laten leiden. In ons identiteitsprofiel wordt nader uitgelegd waar wij voor staan. Eben-Haëzerschool: Vertrouwen, in kinderen en hun talenten Het motto is gekozen bij de start van de schoolplanperiode 2015-2019. We willen ermee uitdrukken hoe belangrijk de kernwaarde vertrouwen is om tot goed onderwijs te komen. Met het motto geven we ook aan elk kind als een uniek schepsel van Gods te beschouwen en onderwijs te willen bieden in overeenstemming met de ontvangen talenten. Kernwaarden Voor de schoolplanperiode 2011-2015 hebben we gekozen voor de kernwaarden : vertrouwen, authenticiteit en ontwikkeling. Wat wij belangrijk vinden op school: De zorg voor ieder kind staat centraal in het onderwijs op onze school. Ieder kind heeft eigen gaven en talenten. Alle kinderen kunnen niet even goed en even veel leren. We proberen met deze verschillen zo goed mogelijk rekening te houden. Overeenkomst is er tussen alle kinderen wanneer het gaat over de basisbehoeften van het lerende kind.  Drie basisbehoeften vinden we van groot belang voor een harmonieuze ontwikkeling van de kinderen: het hebben van een goede relatie met leerkrachten en medeleerlingen het hebben van competentiegevoel: opdrachten die je krijgt moet je ook aankunnen het gevoel van zelfstandigheid: met steeds minder hulp tot meer dingen in staat zijn Vanuit deze basisbehoeften wil de school vormgeven aan een pedagogisch klimaat waarin het bieden van ondersteuning, het werken aan onderling vertrouwen en het scheppen van uitdagende leersituaties belangrijke zaken zijn.

Speksnijder Mode

Graag laten wij u zien wat wij in huis hebben. Onze professie is feestelijke kleding, maar ook voor iedere andere gelegenheid bent u bij Speksnijder aan het goede adres. Neem de tijd om Speksnijder te ontdekken. Waar gaat uw aandacht naar uit, damesmode, herenmode of bruidsmode? En welke winkel heeft uw voorkeur? Wij verwelkomen u natuurlijk van harte in één van onze winkels, waar onze medewerkers klaar staan om u een persoonlijk advies te geven. Alle aandacht voor u, want… aandacht voelt beter! U vindt Speksnijder in Bergambacht en Veenendaal.

Agathos

Lelie zorggroep biedt zorg- en hulpverlening aan iedereen die dat nodig heeft, in het grootste deel van Nederland. We bundelen de krachten van Agathos (thuiszorg en ambulante hulpverlening), Curadomi (thuiszorg) en Lelie zorggroep wonen, zorg en welzijn (verzorgingshuis en verpleeghuizen). Dagelijks bieden we met bijna 4.000 medewerkers en 800 vrijwilligers een compleet pakket aan zorg, ondersteuning en hulpverlening. In ons werk staat de zorg voor onze cliënten en hun mantelzorgers centraal. Dat doen we met hart en ziel, vanuit onze christelijke levensovertuiging.

Fiscount Loonservice

Fiscount Loonservice. Geen standaard loonverwerker. Wij maken hét verschil met ons concept! In teamverband gaan we voor topkwaliteit voor onze klanten in diverse dynamische branches. We werken met geavanceerde geautomatiseerde onlinesoftware zoals Nmbrs. U of uw klant wil elke maand zeker zijn van een tijdige en correcte loonbetaling. Zo simpel is het. Als MKB-ondernemer of accountants-, administratie- en belastingadvieskantoren heeft u hier echter specifieke kennis, ervaring en software voor nodig. Kies daarom voor een samenwerking met Fiscount Loonservice: een professionele partij die u continuïteit en samenwerking op maat biedt. Als verlengstuk van uw dienstverlening, als partner in salarisverwerking. Fiscount loonservice biedt een verscheidenheid aan diensten. Fiscount Loonservice bestaat uit een team van specialisten. Met zes salarisadministrateurs, een HR-adviseur, een juridisch medewerker en een secretarieel medewerker staat Fiscount Loonservice voor u klaar met een dienstverlening op verschillende gebieden. Er wordt nauw samengewerkt met juristen van Fiscount Arbeid en Recht, die ondersteuning bieden bij complexe vraagstukken op het gebied van loonheffingen, sectorindeling, cao’s, premiekortingen of geschillen met werknemers.

WerkMetTalent

WerkMetTalent is onderdeel van ECM dialoog in Elburg. Ons ervaren en enthousiaste team is u graag van dienst. Heeft u een vraag of opmerking over WerkMetTalent, dan staan onze collega’s Marita van Dijk en Marien Klein voor u klaar. Bel of mail gerust: (0525) 661 697 / info@werkmettalent.nl.

Betap Nonwovens

Betap, makes your brand is een familiebedrijf, gevestigd te Genemuiden en is sinds 1957 wereldwijd actief als producent van tapijten. Een ambitieuze en snelgroeiende onderneming in de tapijtindustrie met vier moderne fabrieken in Genemuiden. Met een team van ervaren, enthousiaste en loyale medewerkers produceert Betap hoogwaardig tapijt voor de domestic, project en automotive markt. In haar kernwaarde heeft Betap de eigenschappen opgenomen waar intrinsiek belang aan wordt gehecht. Hierin staat Betap voor het acroniem Betrouwbaar, Eerlijk, Toekomstgericht, Ambitieus en Professioneel.

Van Horssen B.V.

Van Horssen B.V. is een familiebedrijf met 15 vaste medewerkers, wat in 1942 is opgericht. Wij zijn altijd al gevestigd in het mooie dorpje Aalst in de Bommelerwaard. Eerst was het bedrijf vooral gericht op de zeilmakerij. In de loop van de jaren zijn de activiteiten uitgebreid, waaronder dakbedekking. Ondertussen zijn we zeer ervaren in de dakdekkersbranche, omdat we dit vak al ruim 30 jaar uitoefenen. Met een Van Horssen-dak bent u verzekerd van een kunststof dakbedekking die beschermd tegen vele vormen van afbraak. De onderhoudsarme kunststof dakbedekking die Van Horssen BV uit Aalst verlegt, heeft een bewezen levensduur van 30 jaar. Meer dan een miljoen vierkante meter vormen daarvan het waterdichte bewijs. Kijk verder onder dakbedekking naar de vele mogelijkheden en vraag ons om informatie. Tevens verzorgen wij voor u de permanente valbeveiliging op het dak. Van Horssen B.V. is een zeer bekende naam op het gebied van de zeilmakerij. Al vele jaren worden vrachtwagenzeilen, aanhangwagenzeilen, schuifgordijnen, afdekzeilen, zwembaden, vijvers, serrezeilen, oogstbanden, span- en hijsbanden, milieu calamiteiten lekbakken enz. verzorgd. Ook staat de zeilmakerij bekend om zijn uitstekende service.

Van Westreenen

VanWestreenen, adviseurs voor het buitengebied’ is een onafhankelijk adviesbureau. We adviseren en begeleiden (agrarische) bedrijven en particulieren in het buitengebied op het gebied van milieuwetgeving, ruimtelijke ontwikkeling en bouw. Steven van Westreenen richtte het bedrijf in 1993 op, met de visie om agrarische ondernemers te helpen bij hun bedrijfsontwikkeling. Vanuit zijn toenmalige werk voor de overheid, zag hij hoe de steeds toenemende milieuwetgeving voor grote problemen dreigde te zorgen bij ondernemers in de agrarische sector. De ondernemers hadden iemand nodig die thuis is in de agrarische sector, maar ook de wetgeving door en door kent en de vaardigheden heeft om procedures tot een goed einde te brengen. Die drive, die kennis en vaardigheden vormen nog steeds de basis van ons adviesbureau. Door de jaren heen is VanWestreenen adviseurs uitgegroeid tot een bedrijf met ruim 20 medewerkers en vestigingen in Barneveld en Lichtenvoorde. Kenmerkend voor onze organisatie zijn de platte organisatiestructuur en de drive van het team om binnen de kaders van wet- en regelgeving het maximale voor de klanten te bereiken.

Veluwe Duurzaam

Veluwe Duurzaam is een energieke organisatie en bestaat sinds 2009. We werken samen met zeven gemeenten in de regio Noord-Veluwe. Ons doel is om inwoners te informeren en te enthousiasmeren over duurzaam wonen en leven. We bieden je een uitdagende werkplek in ons enthousiaste team. We organiseren activiteiten, zoals duurzaamheidsevents, informatieavonden, werkgroepen en communicatiecampagnes. Ook werken we vaak samen met bedrijven, scholen, organisaties, kerken, etc. Naast kwaliteit, staan positieve communicatie en sociaal ondernemerschap bij ons hoog in het vaandel.

van Manen Montage BV

wij zijn een bedrijf dat zich bezig houd met het leveren en monteren van daken en gevels, tevens verzorgen de afwerking, en ook aan verwante zaken zoals: dakgoten, lichtstraten, ramen en deuren, gordings en staalconstructies.  

Profila Zorg

Profila Zorg wil bijdragen aan een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking, autismespectrumstoornis of psychiatrische problematiek. Onze inspiratie vinden we in de Bijbel, waarbij ieder mens even waardevol is en waarbij we geloven dat God ons de passie, kracht en motivatie geeft om op liefdevolle wijze zorg te bieden. We verlenen begeleiding op het gebied van welzijn, wonen en werken. De begeleiding is gericht op het welzijn en om de cliënt persoonlijk te helpen ontwikkelen. Daarom ondersteunen we met advies en begeleiding ook verwanten, belangenbehartigers en andere leden van het sociale netwerk. Voortdurend werken we aan nieuwe vormen van hulpverlening, met extra oog voor mensen die bij veel zorgaanbieders buiten de boot vallen. Samenwerking met andere organisaties staat hoog in het vaandel, om met elkaar de meest optimale hulp te kunnen bieden aan de cliënten.