Betap Tufting

Betap Tufting is een familiebedrijf, gevestigd te Genemuiden en is sinds 1957 wereldwijd actief als producent van tapijten. Een ambitieuze en snelgroeiende onderneming in de tapijtindustrie met vier moderne fabrieken in Genemuiden. Met een team van ervaren, enthousiaste en loyale medewerkers produceert Betap hoogwaardig tapijt voor de domestic, project en automotive markt. In haar kernwaarde heeft Betap de eigenschappen opgenomen waar intrinsiek belang aan wordt gehecht. Hierin staat Betap voor het acroniem Betrouwbaar, Eerlijk, Toekomstgericht, Ambitieus en Professioneel.

STH Automatisering BV

Zakendoen draait niet alleen om pure business, maar ook om écht contact. Niet alleen met onze werknemers, maar ook met onze opdrachtgevers. Dat maakt STH anders. Want wij leveren niet alleen kwaliteit en een flexibele service, maar ook een persoonlijke service. Gewoon, omdat wij vinden dat IT persoonlijk moet zijn.

Protestantse Gemeente Delft

De Protestantse Gemeente Delft bestaat uit 6 wijkgemeenten die actief zijn in verschillende delen van de stad. Naast de Oude en Nieuwe Kerk bezit de Protestantse Gemeente Delft (PGD) nog vier wijkkerken die voornamelijk worden ingezet voor de erediensten en kerkelijke en maatschappelijke activiteiten. De Oude Kerk en de Nieuwe Kerk zijn beeldbepalende monumentale stadskerken. In de Oude en Nieuwe Kerk bevinden zich onder meer grafmonumenten van nationaal belang, monumentale orgels, kansels en bijzondere collecties gebrandschilderde ramen. Beide kerken worden op zondagen voor de erediensten gebruikt. Op de andere dagen trekken de kerken samen jaarlijks circa 350.000 bezoekers. Sinds 1 januari 2019 heeft de PGD een bedrijfsvoeringsorganisatie, deze is opgebouwd vanuit de Exploitatie Oude & Nieuwe Kerk en het Kerkelijk Bureau. De bedrijfsvoeringsorganisatie is verantwoordelijk voor de gehele exploitatie (en het beheer en onderhoud) van kerkgebouwen, pastorieën en overig (on)roerend goed.

KeraStone

KeraStone importeert wand- en vloertegels en natuursteen  vanuit diverse landen. Met deze leveranciers worden warme contacten onderhouden. Ons assortiment, vertaalt in onderscheidende concepten,  is breed en diep. Nieuwe ontwikkelingen en nieuwe producten volgen wij op de voet en zijn prominent gepresenteerd  in onze showroom. Met het credo: betrouwbaar, betrokken en slagvaardig zijn wij actief op de markt. Eigentijds en een tikkeltje eigenzinnig brengen wij onze concepten onder de aandacht bij met name de architect, projectontwikkelaar en opdrachtgever. De showroom, die de uitstraling heeft van een keramisch atelier, wordt meer en meer bezocht. We vinden het belangrijk deze bezoekers met enthousiasme, kennis en passie voor het product te ontvangen. Samen gaan we ervoor om de best passende keuzes te maken.

Zorghuis 'De Groenendael'

De Groenendael is een kleinschalig woon- en zorghuis voor mensen die kampen met de gevolgen van een psychogeriatrische aandoening. Wij bieden plaats aan mensen met verschillende vormen van dementie, die door de gevolgen daarvan niet langer zelfstandig kunnen wonen en een veilige plek nodig hebben. De Groenendael staat voor kleinschalig en veilig wonen. Het huis is ingericht als een gewone gezinswoning en heeft een afgesloten tuin, waar men in alle rust van het zonnetje kan genieten. Dit totaalbeeld zorgt voor een huiselijke, vertrouwde sfeer en een gevoel van verbondenheid. Initiatief De Groenendael is door de initiatiefnemers opgestart om een woonplek te bieden aan ouderen die kampen met de gevolgen van een psychogeriatrische aandoening. Wij willen zorg op maat leveren, zorg die bij het individu past; mensgerichte zorg, waarbij de bewoner waar mogelijk de regie heeft. Schuilplaats De naam van De Groenendael bestond al, genoemd naar de straat waar het huis aan ligt. Wij hebben besloten de naam te behouden. De herkomst van de (straat)naam is voor ons niet helemaal duidelijk. Het kan meerdere betekenissen hebben. Zo is er de mogelijkheid dat de naam groene vallei betekent, niet ondenkbaar gezien de ligging aan de IJssel. Vanuit het oud-Nederlands zou dael ook schuilplaats kunnen betekenen, dat vinden wij een mooie gedachte. We willen namelijk dat ons Zorghuis een veilige plaats is voor onze bewoners, een plek waar men zich thuis voelt en waar men rust ervaart.

Ahulp

Ahulp werft vrijwilligers voor goede doelen, zorginstellingen, sociale organisaties, vrijwilligerscentrales, verenigingen, stichtingen en evenementen door het hele land. Het activeren van mensen om vrijwilliger te worden is wat we doen. Wij van Ahulp zien dat een persoonlijke benadering een groot effect heeft. Daarom gaan we de wijken in om potentiële vrijwilligers te activeren. We stappen dus direct op de doelgroep af om mensen te enthousiasmeren en te mobiliseren. Onze manier van werken heeft concreet resultaat. Onze specialisatie is het werven van collectevrijwilligers voor vooraanstaande goede doelen. We werven jaarlijks duizenden nieuwe collectanten, wijkhoofden en collecte-organisatoren. Tot onze klanten behoren onder andere: Het Rode Kruis, De Hartstichting, Nationaal MS Fonds, Hersenstichting, Nationaal Fonds Kinderhulp, Prinses Beatrix Spierfonds, Diabetes Fonds, Maag Lever Darm Stichting, Leger des Heils, Arkin, ’s Heeren Loo, Philadelphia Zorg. Dit zeggen onze klanten: Karin de Bruyn, Nationaal Fonds Kinderhulp “Ahulp verzorgde in 2018 voor het tweede jaar op rij de werving van collectanten voor de landelijke collecte van het Nationaal Fonds Kinderhulp. De wervers doen dat op een goede en professionele manier. De geworven collectanten blijken goed geïnformeerd en enthousiast om voor Kinderhulp op pad te gaan. Ahulp is een betrouwbare partij met wie het prettig samenwerken is. De gemaakte afspraken worden nagekomen en Kinderhulp krijgt op die manier de gewenste aantallen collectanten in plaatsen waar dat nodig is.” Wouter van Leeuwen, Nationaal MS Fonds “Sinds 2016 werkt het Nationaal MS Fonds op een prettige manier samen met Ahulp. Aanvragen worden nauwkeurig en snel opgepakt. We worden goed op de hoogte gehouden van de planning van de opdrachten en de resultaten worden netjes wekelijks aan ons toegezonden. De aanlevering van de gegevens van nieuwe vrijwilligers is foutloos, wat betekent dat we deze zonder controles direct in kunnen lezen in onze administratie. Door het persoonlijke contact en de goede planning van opdrachten, werken we op een zeer fijne manier samen met Ahulp.” Lisa Wallbrink, Maag Lever Darm Stichting “Al een aantal jaar werken wij samen met Ahulp. Zowel Albert als Lennart zijn fijne mensen om mee te werken. Ahulp kun je beschrijven als een gedreven organisatie waar kwaliteit hoog op de agenda staat. Albert en Lennart denken vaak met je mee. Als er zich problemen voordoen, zullen ze alles in het werk stellen om het probleem op te lossen. Kortom: een organisatie die meedenkt, meevoelt en medeorganiseert.”

Houtzagerij de Vree

Houtzagerij de Vree zaagt op bestelling in alle gewenste maten, in de houtsoorten populier, douglas, lariks en eikenhout. Ook verzorgen wij loonwerk. Verder verkopen wij ook de zagerij bijproducten zoals chips, zaagsel en schors. Houtzagerij de Vree is in 1948 opgericht door H.C. de Vree sr. Als boer schafte hij een  cirkelzaag aan. Dit leverde zoveel werk op dat er al snel geavanceerdere zaagmachines nodig waren. Nu is Houtzagerij de Vree een behoorlijk moderne en geautomatiseerde zagerij. Handwerk is zoveel mogelijk vervangen door machinaal werk, waarbij de medewerkers het hele zaagproces gecontroleerd en intensief begeleiden. Houtzagerij de Vree is gespecialiseerd in het zagen van populierenhout en dan met name in balkhout voor de palletindustrie. Daarnaast wordt er ook veel hout gezaagd voor renovatie van oude gebouwen. Speciale afmetingen van  tuin- en bouwhout kan ook geleverd worden, evenals het veelgebruikte stophout. Uiteraard is het bij Houtzagerij de Vree ook mogelijk om loonzaagwerk te laten verrichten.

Reformatorische Peuterspeelzaal Benjamin

Benjamin is een in 2003 gestarte speelzaal, die voldoet aan de ‘Verordening kwaliteitseisen peuterspeelzalen Zwartewaterland‘. Momenteel zijn er ± 45 peuters, verdeeld over drie groepen en een zorggroep Belangstelling ? Voor inhoudelijke informatie en eventueel te werken tijden kunt u terecht bij de coördinator van de Stichting kinderdagcentra Zwartewaterland: Mevr. A.Zuidema, tel. 06-5155 9914 of via a.zuidema@kdc-zwartewaterland.nl

Onderwijsgroep GAVE

Geloof, Aandacht, Vertrouwen en Enthousiasme Als Stichting voor Hervormd Basisonderwijs in Veenendaal zien wij elk talent als een unieke gave van God, die we optimaal willen ontwikkelen. Dat doen we met zorg en overgave, elke dag weer. Niet voor niets hebben we GAVE tot onze werknaam gemaakt. Het staat voor Geloof, Aandacht, Vertrouwen en Enthousiasme. Dat maakt van al onze scholen een GAVE school. Onze scholen Onderwijsgroep GAVE bestaat uit vijf scholen, met in totaal ruim 1100 leerlingen. Onze scholen hebben een duidelijke christelijke identiteit, waar met hart en ziel wordt gewerkt aan de talentontwikkeling en geloofsopvoeding van kinderen. Ons onderwijs is doordacht en inspirerend. Wij willen leren boeiend en uitdagend maken, binnen een stabiele en respectvolle omgeving. Elke school heeft een uniek karakter met eigen accenten in de onderwijsinrichting. Ruime keuze daardoor voor elke ouder en elk kind. Geloof in jouw talent Op een GAVE school staan de door God gegeven talenten centraal. Gaven van hoofd, hart en handen. Wij geven elk kind vertrouwen in z’n eigen mogelijkheden, waardoor het zelfvertrouwen groeit en daarmee de motivatie om ermee aan de slag te gaan. Een GAVE school is een inspirerende school, waar kinderen worden uitgedaagd hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Een plek waar ze mogen spelen, leren, lachen en groeien, als persoon en in het geloof. Op weg naar een waardevolle toekomst. GAVE-school – Gave keuze De scholen liggen verspreid over Veenendaal. Elke school staat in een duidelijk andere wijk en heeft de eigen kwaliteiten. Op een GAVE-school zit elke leerling op zijn of haar plek.

Prinses Beatrixschool

Wij zijn een kleinschalige school waar kinderen gezien en gekend worden. We hebben de overtuiging dat elk kind geliefd is door God en waardevol in Zijn ogen. Geïnspireerd door die liefde willen we samen met de kinderen God ontmoeten rond de Bijbel en dat laten doorwerken in de dagelijkse omgang met elkaar. Omdat alle kinderen waardevol zijn, motiveert dat ons om kwalitatief hoogstaand onderwijs te bieden waardoor ieder kind in zijn kracht komt te staan. Kroonjuwelen: Vieren Vieringen nemen een grote plaats in binnen ons onderwijs. Kwaliteit Door effectief instructie te geven, een brede doorgaande lijn en goede zorg vanuit een warm pedagogisch klimaat, vergroten we succeservaringen en leerprestaties. Ontdekken We hechten veel waarde aan groepsgebonden onderwijs. Daarnaast is het belangrijk dat leerlingen een zoekende, ontdekkende houding hebben die wordt gestimuleerd. Openheid Samen met ouders zoeken we naar het beste voor onze kinderen. Hierbij staat het gesprek centraal. Veiligheid Door de rust en structuur van het groepsgebonden onderwijs en goede zorg voor de leerlingen bieden we de kinderen een veilige plek om zich te ontwikkelen. Met elkaar gaan we op ontdekkingstocht. Onze kinderen worden voorbereid op hun toekomst in de wereld. Wij willen graag samen oplopen met uw kind, zoekend naar het beste pad!

Patrimoniumschool

Op de Patrimoniumschool zien we elk kind! We zien de kinderen als waardevol en kostbaar, geschapen door God. Elke dag beginnen we met samen zingen, luisteren naar een verhaal uit de Bijbel, bidden en danken. We willen graag dat de kinderen ontdekken wie God is. We willen graag dat de kinderen Hem gaan liefhebben en gaan leven zoals God het bedoeld heeft. Doelgericht onderwijs Op de Patrimoniumschool geven wij doelgericht onderwijs. Bij elke les bespreken we met de leerlingen het doel van de les. Wat gaan we leren? Tijdens het lesgeven gebruiken we het Expliciete Directe Instructiemodel. Deze manier van lesgeven is een bewezen aanpak om te zorgen voor succeservaringen en betere leerprestaties bij alle leerlingen. Door een goede instructie en een hoge betrokkenheid van de leerlingen nemen de leerprestaties toe. De leerlingen zijn betrokken en doen actief mee in de les. Groepsplannen Voor de vakken Rekenen, Taal, Spelling, Begrijpend en Technisch lezen werken wij met groepsplannen. In de groepsplannen beschrijven we welke doelen we willen halen en de manier hoe we dit gaan organiseren binnen de 3 niveaus in de groep.  Ook in de groepen 1 en 2 werken wij met groepsplannen voor Taal en Rekenen. Opbrengstgericht onderwijs Op de Patrimoniumschool willen we voortdurend werken aan onze onderwijskwaliteit. We gebruiken de leerlingresultaten (o.a. toetsgegevens en kenmerken van onze leerlingen) om ons onderwijs te plannen, te evalueren en te verbeteren. Een aantal keer per jaar evalueren we ons gegeven onderwijs om er op deze manier voor te zorgen dat we onze opbrengsten verhogen. Die opbrengsten hebben betrekking op leerprestaties van leerlingen, de sociaal-emotionele resultaten en de tevredenheid van ouders, leerlingen en het vervolgonderwijs. We hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen! Het onderwijs in groep 1 en 2 Binnen het kleuteronderwijs vinden wij het belangrijk dat de kinderen zich veilig voelen en uitgedaagd worden. Kleuters kunnen zich op deze wijze ontwikkelen, passend bij hun leeftijd en niveau. Dit doen wij door thematisch te werken. We houden rekening met niveauverschillen en hanteren verschillende werkvormen, zoals kringmomenten, spelen in hoeken, buiten spelen, werkopdrachten, taal- en rekenactiviteiten. We werken met een duidelijke structuur, waarbij ook ruimte is voor eigen inbreng van de kinderen.

van de Stroet Kunststofsystemen

Als productie medewerker van de machinale en/of afmontage afdeling ben je samen met je collega’s verantwoordelijk voor het gehele productieproces, de werkzaamheden kunnen bestaan uit het zagen van staal en kunststofprofielen het bedienen van het CNC bewerkingscentrum, het lassen en afmonteren van de kunststofkozijnen ramen deuren en schuifpuien Functie eisen: VMBO/MBO werk en denk niveau op bouwkundig/technisch gebied Ervaring in de productie heeft voorkeur Samenwerken in een klein team (team bestaat uit drie mensen) Eventueel bereidt om aantal keer per maand  montage/onderhoud/service werk buiten de deur te doen