Stichting instandhouding (...) scholen

Onze Stichting beheert vier reformatorische basisscholen op Urk.

Technisch Bouwcentrum Ederveen

Hart voor de klant, al 10 jaar! Technisch Bouwcentrum Ederveen, kortweg TBE, bestond in het voorjaar van 2017 precies 10 jaar. In al die jaren loopt het advies van mijn vader als dé rode draad door het bedrijf: “Luister naar de klant en verkoop kwaliteit”, zei hij bij de start. Deze raad brengen we iedere werkdag in de praktijk met een team van inmiddels meer dan 20 betrokken medewerkers. Van zaterdaghulp tot badkameradviseur, van verkopers tot logistieke specialisten en management, iedereen heeft hart voor de klant. Die móét tevreden de deur uit gaan. “We nemen de tijd voor klanten, luisteren naar hun wensen en proberen altijd een oplossing te bieden…” Om dat voor elkaar te krijgen hebben we een paar vaste waarden in ons bedrijf. Om te beginnen leveren we kwaliteitsproducten. Het klinkt u wellicht vreemd in de oren, maar we verkopen liever niet dan dat we een product van matige kwaliteit leveren. Vriendelijkheid en gezelligheid zijn ook waarden in ons bedrijf. We nemen de tijd voor klanten, luisteren naar hun wensen en proberen altijd een oplossing te bieden. Dat lukt natuurlijk niet altijd, maar wel bijna altijd. En tenslotte draait het bij TBE om vakkundigheid. U mag van ons een goed onderbouwd en eerlijk advies verwachten. Kunnen we niet één-twee-drie antwoord geven, dan gaan we op zoek. Want hulpvaardigheid zit ook in onze genen. Klanten die ons bedrijf regelmatig bezoeken voelen het wel: christelijke normen en waarden spelen een belangrijke rol in ons dagelijkse werk. Ieder op zijn eigen manier, dat wel, maar we erkennen en herkennen elkaar in deze waarden. Het zal u dan ook niet verbazen dat we op een jubileummoment als dit onze dankbaarheid uiten aan de Heere die ons bedrijf zó gezegend heeft. In tijden van voorspoed, maar ook op moeilijke momenten.

Roos ICT

Wij zijn Roos ICT: een ICT bedrijf vol met passie en creatieve oplossingen. Of het nu gaat om hardware, software of cloud oplossingen; we helpen je graag. Elke ochtend staat ons serviceteam weer voor je klaar. Wanneer kunnen we voor jou wat betekenen? Wie we zijn Roos ICT is een ict-bedrijf voor ondernemers en particulieren, met een heldere kijk op ICT. Onze medewerkers zijn gedreven, enthousiast en vol passie als het gaat om ICT oplossingen. Je vindt ons kantoor langs de Steenweg in Waardenburg. Vanaf hier bedienen we al onze klanten. Wat we doen We doen graag waar we goed in zijn. We bieden onze klanten passende oplossingen in de ICT sector. Of het nu gaat om inrichten van je bedrijfsnetwerk of het instellen van je printer, in alle gevallen zijn we graag de ontbrekende sleutel. Je kunt bij ons terecht voor alles wat met ICT te maken heeft, onze medewerkers zijn ervaren en vakkundig opgeleid tot echte specialisten.

Open Doors

Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Open Doors brengt Bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open Doors training en verleent de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp. Op de bres staan voor vervolgde christenen: dat is wat Open Doors doet. We zijn een interkerkelijke stichting en steunen vervolgde christenen ongeacht hun kerkelijke gezindte. Onze doelstelling Open Doors wil vervolgde en bedreigde christenen wereldwijd versterken, toerusten en aanmoedigen tot wereldevangelisatie. Dit doen we door gebed en: We verspreiden Bijbels, Bijbelstudiematerialen en andere communicatiemiddelen. Ook voorzien we in kaderopleidingen en verlenen we praktische hulp. In bedreigde en onstabiele gebieden bereiden we christenen voor op mogelijke vervolging en lijden. Christenen in de vrije wereld lichten we voor over christenvervolging. Zodat ze met vervolgde christenen meevoelen en hen actief helpen. Dit doen we omdat we geloven dat wanneer één lid lijdt, alle andere meelijden (1 Kor.12:26). Ook geloven we in Jezus’ opdracht om alle volken tot Zijn leerlingen te maken (Matt. 28:19). En we geloven dat alle deuren openstaan voor het evangelie. Hoe steekt de internationale organisatie in elkaar? In de afgelopen 60 jaar is Open Doors uitgegroeid tot een internationale organisatie. Open Doors-veldkantoren ondersteunen en helpen christenen in ruim 50 landen. Het merendeel van deze landen kunnen we om veiligheidsredenen niet bij name noemen. Open Doors Nederland is onderdeel van het wereldwijde Open Doors International. We hebben zusterkantoren in ruim twintig landen. Bijvoorbeeld in Duitsland, Brazilië en Australië. Deze kantoren zetten zich net als wij in voor gebed, bewustwording en fondsenwerving.

Wycliffe Bijbelvertalers

Wycliffe Bijbelvertalers richt zich op het vertalen van de Bijbel in talen die vaak nog niet op schrift zijn gesteld. Wycliffe Nederland werft hiervoor mensen, fondsen en gebed. Missie Onze missie is dat wereldwijd harten en levens veranderen door de Bijbel, het Woord van God, in de eigen taal. Om dit mogelijk te maken betrekt Wycliffe Nederlandse christenen en plaatselijke gemeenten bij het wereldwijde werk. Daarnaast bemiddelen we tussen kerkelijke gemeenten in Nederland en partnerorganisaties buiten Nederland. Lees meer » Organisatie Wycliffe Nederland is een vereniging met een vast team van collega’s op ons kantoor in Driebergen en een aantal vrijwilligers. Lees meer » Partners We zijn een zelfstandige organisatie die deel uitmaakt van de internationale Wycliffe-organisatie Wycliffe Global Alliance. Er zijn ruim veertig andere nationale Wycliffe-kantoren en meer dan zestig (lokale) partnerorganisaties. SIL International is een van onze belangrijkste partners. Bekijk partners » Geschiedenis Wycliffe Bijbelvertalers Nederland bestaat al 45 jaar en is ontstaan vanuit het Amerikaanse Wycliffe Bible Translators.

BaanMeesters

BaanMeesters bestaat uit een jong en enthousiast team dat hard werkt voor de juiste match en de mooiste banen. Met onze oer-Hollandse werkmentaliteit staan we voor betrokkenheid, nuchterheid en daadkracht. Verbindende schakel Wij zijn een frisse en enthousiaste onderneming. We zijn de verbindende schakel tussen vakmensen en MKB bedrijven in de branches Techniek, Schilders en Interieurbouw. Binnen ons vakgebied werken we hard aan vernieuwende en unieke concepten. We doen het net even anders dan onze concullega’s.  Ons team is gedreven, betrokken en eigenlijk ook wel een beetje maf. Het team zet zich voor de volle honderd procent in om mooie resultaten te halen, maar er wordt altijd tijd gemaakt voor een potje tafelvoetbal of een grapje hier en daar. Dé vacaturesite BaanMeesters is de vacaturesite voor banen binnen de branches Techniek, Interieurbouw, Bouw, Schilders, Hoveniers en Stratenmakers. We richten ons specifiek op de ‘maakberoepen’ waardoor we in staat zijn u de mooiste vacature of werkgever uit uw regio te bieden. Ons werkgebied omvat de gemeenten Zeewolde, Harderwijk, Nunspeet, Zwolle, Apeldoorn, Barneveld, Putten, Nijkerk, Amersfoort en ’t Gooi waaronder: Hilversum, Bussum en Weesp. Het team Ons team heeft jarenlange ervaring en werkt met enthousiasme voor de juiste match en de mooiste banen. Met onze oer-Hollandse werkmentaliteit staan we voor betrokkenheid, nuchterheid en daadkracht. Door de intensieve samenwerking met onze partners en ons uitgebreide netwerk bieden we een uitstekende service en beschikken over alle certificaten, lidmaatschappen en verklaringen die binnen de branche nodig zijn.  

Rehobothschool

De Rehobothschool ligt aan de rand van Uddel, in het prachtige landelijke Veluwse gebied. De meeste leerlingen komen uit Uddel, een deel van onze leerlingen komt uit andere dorpen. De school staat bekend als warm en laagdrempelig, de onderwijskwaliteit is goed. De Rehobothschool heeft op dit moment een kleine 300 leerlingen. Op de school werken enthousiaste en gemotiveerde teamleden die er samen voor zorgen dat er iedere dag goed onderwijs wordt gegeven. Waar de school voor staat De Rehobothschool is een school met een zelfstandig stichtingsbestuur. Dit bestuur bestaat uit leden van de Gereformeerde Gemeente in Nederland (Uddel en Elspeet) en heeft als grondslag de Heilige Schrift als het onfeilbaar Woord van God, zoals daarvan belijdenis wordt gedaan in de artikelen 2 tot en met 7 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Zij onderschrijft daarbij de Drie Formuleren van Enigheid. Deze grondslag is ook uitgewerkt in de statuten en in het identiteitsbeleid van de school. Onze school heeft als doel het onderwijzen en vormen van alle kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar van wie de ouders/ verzorgers lid zijn van verschillende kerkelijke gemeenten die op basis van ons toelatingsbeleid zijn toegelaten. Ook het personeel heeft een diverse kerkelijke achtergrond. Om de band tussen kerk en school te waarborgen is de directeur lid van de Gereformeerde Gemeente in Nederland. Een belangrijk element voor de school is de goede samenwerking tussen ouders en school, om vanuit deze eensgezindheid de kinderen een christelijke opvoeding te geven en toe te rusten tot een plaats in deze maatschappij. Het doel van het onderwijs op de Rehobothschool is de haar toevertrouwde kinderen in overeenstemming met Gods Woord en de daarop gegronde belijdenisgeschriften te leiden, te vormen en hulp te verlenen en legt mede de grondslag voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs. Op deze manier kunnen de kinderen hun taak en opdracht in kerk, gezin en maatschappelijke samenleving proberen te vervullen naar de eis van Gods Woord. Ons schoolmotto is ‘Fundamenteel leren’, verwijzend naar Gods Woord als vast fundament onder alles. Organisatie en onderwijs Het onderwijs vindt plaats in een goed en volledig uitgerust gebouw aan de rand van een woonwijk. Er zijn twee teamleiders en twee ib’ers actief. Deze teamleiders en ib’ers hebben een belangrijke rol binnen de school in het initiëren, implementeren en borgen van (nieuw) onderwijs- en zorgbeleid. De groepsleerkrachten zijn verantwoordelijk voor het onderwijsleerproces, daarbij mede ondersteund door ib’ers en rt’ers. De cultuur van het team wordt gekenmerkt door betrokkenheid op de kinderen, openheid en verantwoordelijkheid voor het onderwijsproces. De samenstelling van het team is qua leeftijd divers. Respect, dienstbaarheid en openheid zijn belangrijke kernwoorden binnen de school. De school hanteert het leerstofjaarklassensysteem, waarbinnen op drie niveaus wordt gedifferentieerd. Naast de reguliere groepen bestaat op onze school ook een Schakelklas. In deze groep komen leerlingen (meer of minder frequent) die vanwege problemen op cognitief en/of sociaal-emotioneel gebied behoefte hebben aan meer onderwijs op maat in een prikkelarme omgeving. In de Schakelklas wordt zo veel mogelijk recht gedaan aan de steeds weer wisselende zorgbehoeften van verschillende leerlingen. Om zoveel mogelijk rust te waarborgen, streeft de school naar zo min mogelijk combinatiegroepen. Zorg staat voor onze school hoog in het vaandel. Onze school staat daarom open voor alle kinderen uit onze achterban. Alle hulpvragen die tot ons kunnen komen met betrekking tot mogelijke ‘zorgleerlingen’ worden door ons allereerst positief ontvangen en verder besproken. Wel hangt eventuele plaatsing af van de mogelijkheden binnen team, schoolgebouw enz. Elke situatie zal op zichzelf worden afgewogen. De Rehobothschool heeft veel ervaring opgedaan betreffende leerlingen met specifieke aanpak. Ons zorgaanbod is vastgelegd in het School Ondersteunings Profiel (SOP). De school is aangesloten bij het reformatorische samenwerkingsverband Berséba.

Eben-Haëzerschool

De Eben-Haëzerschool te Genemuiden staat aan de rand van de nieuwbouwwijken ‘Greente’ en ‘het Tag’ en wordt door ongeveer 240 leerlingen bezocht. Onze school hecht veel waarde aan de reformatorische identiteit. De Bijbel is voor ons het gezaghebbende Woord van God, waardoor we ons willen laten leiden. In ons identiteitsprofiel wordt nader uitgelegd waar wij voor staan. Eben-Haëzerschool: Vertrouwen, in kinderen en hun talenten Het motto is gekozen bij de start van de schoolplanperiode 2015-2019. We willen ermee uitdrukken hoe belangrijk de kernwaarde vertrouwen is om tot goed onderwijs te komen. Met het motto geven we ook aan elk kind als een uniek schepsel van Gods te beschouwen en onderwijs te willen bieden in overeenstemming met de ontvangen talenten. Kernwaarden Voor de schoolplanperiode 2011-2015 hebben we gekozen voor de kernwaarden : vertrouwen, authenticiteit en ontwikkeling. Wat wij belangrijk vinden op school: De zorg voor ieder kind staat centraal in het onderwijs op onze school. Ieder kind heeft eigen gaven en talenten. Alle kinderen kunnen niet even goed en even veel leren. We proberen met deze verschillen zo goed mogelijk rekening te houden. Overeenkomst is er tussen alle kinderen wanneer het gaat over de basisbehoeften van het lerende kind.  Drie basisbehoeften vinden we van groot belang voor een harmonieuze ontwikkeling van de kinderen: het hebben van een goede relatie met leerkrachten en medeleerlingen het hebben van competentiegevoel: opdrachten die je krijgt moet je ook aankunnen het gevoel van zelfstandigheid: met steeds minder hulp tot meer dingen in staat zijn Vanuit deze basisbehoeften wil de school vormgeven aan een pedagogisch klimaat waarin het bieden van ondersteuning, het werken aan onderling vertrouwen en het scheppen van uitdagende leersituaties belangrijke zaken zijn.

Speksnijder Mode

Graag laten wij u zien wat wij in huis hebben. Onze professie is feestelijke kleding, maar ook voor iedere andere gelegenheid bent u bij Speksnijder aan het goede adres. Neem de tijd om Speksnijder te ontdekken. Waar gaat uw aandacht naar uit, damesmode, herenmode of bruidsmode? En welke winkel heeft uw voorkeur? Wij verwelkomen u natuurlijk van harte in één van onze winkels, waar onze medewerkers klaar staan om u een persoonlijk advies te geven. Alle aandacht voor u, want… aandacht voelt beter! U vindt Speksnijder in Bergambacht en Veenendaal.

Agathos

Lelie zorggroep biedt zorg- en hulpverlening aan iedereen die dat nodig heeft, in het grootste deel van Nederland. We bundelen de krachten van Agathos (thuiszorg en ambulante hulpverlening), Curadomi (thuiszorg) en Lelie zorggroep wonen, zorg en welzijn (verzorgingshuis en verpleeghuizen). Dagelijks bieden we met bijna 4.000 medewerkers en 800 vrijwilligers een compleet pakket aan zorg, ondersteuning en hulpverlening. In ons werk staat de zorg voor onze cliënten en hun mantelzorgers centraal. Dat doen we met hart en ziel, vanuit onze christelijke levensovertuiging.

Fiscount Loonservice

Fiscount Loonservice. Geen standaard loonverwerker. Wij maken hét verschil met ons concept! In teamverband gaan we voor topkwaliteit voor onze klanten in diverse dynamische branches. We werken met geavanceerde geautomatiseerde onlinesoftware zoals Nmbrs. U of uw klant wil elke maand zeker zijn van een tijdige en correcte loonbetaling. Zo simpel is het. Als MKB-ondernemer of accountants-, administratie- en belastingadvieskantoren heeft u hier echter specifieke kennis, ervaring en software voor nodig. Kies daarom voor een samenwerking met Fiscount Loonservice: een professionele partij die u continuïteit en samenwerking op maat biedt. Als verlengstuk van uw dienstverlening, als partner in salarisverwerking. Fiscount loonservice biedt een verscheidenheid aan diensten. Fiscount Loonservice bestaat uit een team van specialisten. Met zes salarisadministrateurs, een HR-adviseur, een juridisch medewerker en een secretarieel medewerker staat Fiscount Loonservice voor u klaar met een dienstverlening op verschillende gebieden. Er wordt nauw samengewerkt met juristen van Fiscount Arbeid en Recht, die ondersteuning bieden bij complexe vraagstukken op het gebied van loonheffingen, sectorindeling, cao’s, premiekortingen of geschillen met werknemers.

WerkMetTalent

WerkMetTalent is onderdeel van ECM dialoog in Elburg. Ons ervaren en enthousiaste team is u graag van dienst. Heeft u een vraag of opmerking over WerkMetTalent, dan staan onze collega’s Marita van Dijk en Marien Klein voor u klaar. Bel of mail gerust: (0525) 661 697 / info@werkmettalent.nl.