Het is bij HRM belangrijk om te zorgen dat medewerkers tevreden zijn.

Maar vooral dat ze zich blijven ontwikkelen en inzetten voor de organisatie.

Door de enorme groei van de arbeidsmarkt, de vele vacatures, is binding met medewerkers van groot belang. ‘De afgelopen 10 jaar had onze economie te maken met een crisis’. De werkloosheid steeg en medewerkers keken niet of nauwelijks naar een nieuwe baan. Nu zijn de tijden veranderd. Ondernemers ervaren tekort aan personeel meer en meer als een belemmering; dit terwijl medewerkers continu worden verleid tot solliciteren. De tendens van: ‘Medewerkers mogen blij zijn dat ze hier werken’ is veranderd naar: ‘Hoe kan ik mijn mensen blijven binden aan mijn organisatie’?

Medewerkers bepalen het succes van de organisatie, ongeacht of het gaat om hogere kwaliteit, klanttevredenheid of productiviteit. Het zijn de mensen die de organisatie maken! Ondernemers zijn enorm druk met het managen van hun team. Voor je het weet staat die ene succesvolle medewerker voor je bureau met het bericht dat hij een andere baan heeft. HRM is een belangrijke schakel in duurzame inzetbaarheid. HRM is de afkorting van Human Resource Management (ook wel afgekort met HR). Belangrijke thema’s binnen HRM zijn: talent management, beloning, beoordeling, productiviteit, duurzame inzetbaarheid, werving en selectie en opleiding. Het is bij HRM belangrijk om te zorgen dat medewerkers tevreden zijn. Maar vooral dat ze zich blijven ontwikkelen en inzetten voor de organisatie.

Wij staan voor u klaar!

HR-beleid: samen opzetten

De HR-adviseurs van ECM dialoog ondersteunen organisaties en ondernemers met het opzetten van het HR-beleid. Van vragen over de in-, door- en uitstroom van personeel en van verzuimbeleid, competentieontwikkeling tot bemiddeling bij arbeidsconflicten. Welke visie heeft een organisatie op HR en hoe ziet de agenda voor de komende jaren eruit? De adviseurszijn beschikbaar als sparringpartner, adviesvragen of interim opdrachten en inzetbaar vanaf een dagdeel per week.

HRM as a Service (HaaS)

ECM dialoog heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een hulpverlener op het gebied van personeelsbeleid. Vanaf 2016 is het zelfs mogelijk het gehele Human Resource Management (HRM) aan ECM dialoog toe te vertrouwen. ECM dialoog neemt de zorg voor het personeelsbeleid over: HRM as a Service (HaaS) noemen wij dat. Door samenwerking met professionele partners zijn we in staat het personeelsbeleid in goede banen te leiden. HaaS is gericht op de lange termijn, waarbij de continuïteit van het bedrijf voorop staat.

Binnen HaaS biedt ECM:

  • HR-advies
  • HR-administratie
  • HR-ondersteuning

Ieder traject is maatwerk afhankelijk van de wensen van de klant.

“Het organiseren van werk, daar zijn wij sterk in”, vertelt Leendert Blok, HR-consultant bij ECM dialoog. “Of het nu gaat om HRM-beleid op strategisch niveau (welke talenten heeft u in de toekomst nodig om uw missie te volbrengen?), het begeleiden van uw zieke medewerker of de opbouw van het personeelsdossier, wij helpen!” Met het inzetten van HaaS kunnen ondernemers de aandacht blijven richten op de bedrijfsdoelstelling. De medewerkers, het personeel, krijgen de ‘sociale aandacht’ vanuit hun rechten en plichten. Zo kunnen ondernemers blijven doen waar ze goed in zijn!

Op zoek naar een sparringpartner voor u als HR-adviseur of werkgever?

Als werkgever, HR-adviseur of HR-manager binnen een organisatie, komt er veel op u af. Van aanspreekpunt voor allerlei praktische zaken, tot de implementatie van de kernwaarden van uw bedrijf in de gesprekkencyclus. Dan is het waardevol om even te kunnen sparren met een HRM-specialist.  Want soms kan het voor de werkgever of de HR-adviseur best eenzaam zijn aan de top. Wij helpen met het ontwikkelen en professionaliseren van uw HRM en personeelszaken.

De HR adviseurs van ECM dialoog ondersteunen organisaties en ondernemers met velerlei vragen. Over de in, door- en uitstroom van personeel en van verzuimbeleid, competentieontwikkeling tot bemiddeling bij arbeidsconflicten. Juist daar weten wij voor de lange termijn het belang te duiden; welke visie heeft een organisatie op HR en hoe ziet de agenda voor de komende jaren eruit?

Wij zijn beschikbaar als sparringpartner, voor adviesvragen of als tijdelijke ondersteuning op interim-basis.

Interesse? Neem contact op via tel. 0525 66 16 97 of info@ecmdialoog.nl.

WerkMetTalent is onderdeel van ECM dialoog