Medewerkers als eigenaren zonder aandelen

“Betrokkenheid van alle medewerkers bij het bedrijfsbeleid.” Zo omschrijft ECM dialoog-oprichter Eppie Klein het Rijnlands model in een zin. “En dan bedoel ik alle medewerkers, van eigenaar tot schoonmaker.”

Het is ongetwijfeld voor veel ondernemers herkenbaar: vanuit daadkracht en passie zijn ze een eigen bedrijf gestart. Al snel nam de hoeveelheid werk toe en werd er een medewerker aangenomen. Gevolgd door nog meer medewerkers, tot de onderneming meer midden- dan kleinbedrijf was. “En dan komen de moeilijkheden, want de eigenaar weet alles van bouwen, kweken of bomen snoeien, maar veel minder van organiseren en leiding geven”, vertelt Klein. “Hij vindt het lastig om zijn passie, het vonken voor zijn werk, te laten overslaan op medewerkers.”

Medewerkers als eigenaren zonder aandelen

En toch ligt juist hier een enorme kans voor bedrijven.

Als medewerkers geen eigenaar zijn, maar zich wel mede-eigenaar voelen van het bedrijf, verbeteren werksfeer, loyaliteit en resultaten. Het vertrekpunt daarbij is de keuze voor een platte organisatie. “Dus afstappen van denken in termen als hoog en laag. Binnen het Rijnlands model werkt iedereen aan hetzelfde doel”, aldus Klein die zijn visie verduidelijkt met een voorbeeld. “Vraag aan een groepje metselaars van een bouwbedrijf wat ze doen en ze geven antwoorden als ‘stenen stapelen’ of ‘muren bouwen’. De jongste medewerker in de werkplaats van het bedrijf geeft op dezelfde vraag het antwoord: ‘de houtkrullen aanvegen’. Mijn bedoeling is om bedrijven zo te organiseren dat alle medewerkers zeggen: ‘een huis bouwen’. Dat is het doel waaraan iedereen eensgezind werkt.”

Ont-moeten

Voor eigenaren en managers betekent dit in de praktijk: afdalen naar de werkvloer. Niet om daar de vakmensen voor de voeten te lopen, wel om tijd en aandacht te besteden aan iedere individuele medewerker. “Betrek mensen van voor tot achter bij het bedrijf, knoop met iedereen een gesprek aan. Wees geen manager die alleen maar zaken aan het afvinken is, maar wees leidinggevende. Veel werknemers zien ‘de baas’ als bedreiging en niet als iemand met wie je samenwerkt aan een hoger doel.” Is dat doel bereikt, dan wordt het succes samen gevierd. “Ik vroeg onlangs aan een ondernemer wanneer het laatste viermoment was geweest. Zijn antwoord: ‘dat hebben we niet’. Die heb ik het advies gegeven om op vrijdagmiddag een borrel met bitterballen te houden. Niet een keertje, maar als vast onderdeel in de bedrijfsvoering. Elkaar ontmoeten moet vanzelfsprekend worden. Ont-moeten, dus. Het is geen dwang, het is een natuurlijk onderdeel in de bedrijfsvoering.”

Supporters

Kiezen voor een platte organisatie heeft ook een duidelijk sociaal aspect: ieder mens heeft talenten en die worden gezien en gewaardeerd. “Weet je”, besluit Eppie, “aandacht is een van de belangrijkste secundaire arbeidsvoorwaarden. Een schouderklopje, een persoonlijk gesprek, dat bindt medewerkers aan het bedrijf en maakt ze supporter van de zaak. En supporters zijn trouw, die stappen niet snel over naar een andere club omdat ze daar net wat meer verdienen.”

Ook op zoek naar supporters?

Weet jij als ondernemer, teamleider of MT-lid wie de mensen in je organisatie zijn? Waar hun kracht ligt of wat hun missie is? Het zijn de mensen die de organisatie maken. Het is dan ook heel reëel om als ‘management’, ondernemer, teamleider of MT-lid aandacht te hebben voor de medewerkers, de professionals met hun eigen kennis en ervaring. Het is een gemiste kans om hier geen gebruik van te maken. ECM dialoog wil organisaties helpen bij het ‘managen’ van deze professionals. Maar er is ook aandacht voor de organisatiestructuur, de bedrijfsvoering en andere factoren.

Wij helpen… in verschillende vormen en werkwijzen. Neem contact op via tel. 0525 66 16 97.