Hoe vind ik de baan die bij mij past?

Het studeren leek altijd een uitdaging, maar eigenlijk vond ik een baan zoeken veel lastiger. Na vier jaar studeren, moet er een keus gemaakt worden, alleen er is zoveel keuze!

Ik vond eigenlijk een baan zoeken veel lastiger

Samen met Karin van WerkMetTalent, heb ik gekeken naar wie ik ben, wat mij gevormd heeft en wat mijn waardes en persoonlijkheidskenmerken zijn. En dat allemaal in één gesprek! Voorafgaand aan het gesprek heb ik twee testen ingevuld, één met open vragen en één met carrièregerichte vragen. Deze testen lieten mij al gericht nadenken over mijn jeugd (wat heeft mij gevormd), wie ik nu ben en wat ik wil.

Mooie verbindingen tussen wie ik was als kind en mijn sterke punten

Tijdens het gesprek bespraken we de testen. Karin legde vanuit de open vragen gegronde analyses en verbond deze met de resultaten uit de tweede test. Hierdoor ontstonden er mooie verbindingen tussen wie ik was als kind en waar nu mijn sterktes liggen. Uiteindelijk werd door middel van een collage mijn waarden voor een loopbaan in beeld gebracht. Dit maakte het voor mij praktisch wat ik belangrijk vind in een loopbaan.

Ik hoef niet één kant op te kijken, er zijn meer passende mogelijkheden

Het gesprek gaf mij kort, maar bondig inzicht in wie ik ben en wat voor mij belangrijk is. Ik vond het heel fijn om te zien dat ik bevestigd werd in de juiste keuze voor mijn studie. De verschillende beroepen uit de test lieten mij zien dat ik niet één kant op hoef te kijken, maar dat er meer passende mogelijkheden zijn. Karin gaf bij afloop nog enkele sollicitatietips, wat ik kan nemen in mijn komende sollicitaties.

En nu? Nu kan ik solliciteren!

 

Meer weten over de test en coaching die wij aanbieden? Klik hier!

Hoe vinden we een Operationeel Manager?

ARVOO is een groeiende organisatie, gespecialiseerd in de ontwikkeling en fabricage van beeldanalyse-elektronica en -software. Door deze groei kregen we behoefte aan het stroomlijnen en professionaliseren van onze interne processen. Dit had tot gevolg dat er een vacature voor Operationeel Manager is uitgezet. Voor ons een grote stap, die we graag goed aan wilden pakken.

We zijn een enthousiaste club met een unieke cultuur. Een nieuwe collega – en zeker een manager – moet hier echt passen. Zowel qua werkervaring als qua persoonlijkheid hadden we behoorlijk wat wensen. Via-via kwamen we bij WerkMetTalent terecht. WerkMetTalent heeft het volledige wervings- en selectietraject voor ons uit handen genomen – en met succes!

WerkMetTalent kiest voor een gedegen aanpak. Voordat kandidaten aan ons voorgesteld werden, werd er door hen een oriënterend gesprek gevoerd. Daarna werd er pas een advies uitgebracht over de kandidaten. Omdat er bij ons veel collega’s met een christelijke identiteit werken, was het een wens van ons om iemand aan te nemen die hierbij past. Nu wordt de vijver wat betreft technisch personeel dan wel kleiner. Toch is het gelukt om een kandidaat te vinden die goed binnen de christelijke identiteit past en hier inmiddels goed ‘geland’ is.

Sander is hier in juni 2019 gestart als Operationeel Manager. Inmiddels is zijn contract eind 2019 al weer een keer verlengd. We zijn heel erg blij met Sander en hij doet goede dingen hier bij ARVOO. Hij is een aanvulling op het team en de organisatie, de juiste match is gemaakt! Daar heeft WerkMetTalent zeker haar aandeel in geleverd. Voor de toekomst hopen we zeker weer een beroep op hen te doen!

Meer weten over ARVOO? Kijk dan op www.arvoo.com

Leidinggeven aan Millennials

Je bent dertiger en je leeft anno 2019. Dat betekent nogal wat…

Medewerkers binden: HRM is de schakel

Het is bij HRM belangrijk om te zorgen dat medewerkers tevreden zijn.

Gezonde balans bij veel werkdruk

Het gaat goed met Nederland! We zijn tevreden over de kwaliteit van leven. Maar de werkdruk en -stress nemen toe. We voelen ons steeds meer opgejaagd. Zorgwekkend, vindt de RMU. Hoe vinden we weer een gezonde balans?

Net als vorige jaren geven Nederlanders hun leven een 7,8, zo blijkt uit het tweejaarlijkse rapport ‘De sociale staat van Nederland 2018’ van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Enkele positieve highlights:

  • Nederlanders hebben over het algemeen een hoge kwaliteit van leven. Het opleidingsniveau stijgt en na economisch roerige tijden neemt de werkloosheid af en herstelt de koopkracht.
  • Het aantal slachtoffers van criminaliteit daalt en gevoelens van onveiligheid nemen af. De kwaliteit van woningen blijft geleidelijk stijgen en de tevredenheid met de woning is hoog.
  • Bijna 80% van de Nederlanders voelt zich gezond en ruim de helft sport wekelijks; de levensverwachting stijgt door.
  • Al jarenlang waarderen Nederlanders hun leven gemiddeld met een 7,8 als rapportcijfer.
  • De maatschappelijke participatie is redelijk stabiel de afgelopen 10 jaar. Het aandeel dat vrijwilligerswerk doet schommelde tussen de 25% en 30%.
  • Sinds begin 2018 zijn Nederlanders positiever over de richting die het land op gaat. Er zijn grote opleidingsverschillen: 62% van de hogeropgeleiden vindt dat het de goede kant op gaat met Nederland, tegenover 47% van de middelbaar opgeleiden en 40% van de lageropgeleiden.
  • In Nederland is de misère-index van werkloosheid, het overheidstekort en de inflatie lager dan gemiddeld in de Europese Unie en is Nederland weer nagenoeg aanbeland op het niveau van voor de crisis.

Opgejaagd
Tot zover het goede nieuws, want er zijn ook enkele zorgen. Zo voelen in 2016 meer Nederlanders in de leeftijd van 18 tot en met 64 jaar zich opgejaagd (39%) dan in 2006 (31%). Ten opzichte van 2011 – toen dit 43% bedroeg – is er geen sprake van een toename. Hogeropgeleiden en mensen met (jonge) kinderen voelen zich relatief vaak opgejaagd en vrouwen voelen zich vaker opgejaagd dan mannen (44% resp. 35%).

Personeelstekort
De RMU herkent de toename van werkstress. Het is niet alleen de prestatiemaatschappij die de druk opvoert, maar veel sectoren kampen ook met grote personeelstekorten. We merken op de werkvloer een toenemende druk om te presteren, om tekorten op te vangen, nu echt geen fouten te maken, nu even niet ziek te worden. Als daar maar iets tussen komt, dan kan dat extra stress veroorzaken.

Gezonde balans
Waar de werkgever erop moet toezien dat het takenpakket niet te zwaar is, mag hij van de werknemer verwachten dat deze er een gezonde leefstijl op na houdt. Werkstress heeft namelijk ook te maken met de sociale omstandigheden en de thuissituatie. Het draait daarbij om een goede balans tussen werk en thuis. Daarom is het belangrijk om te zorgen voor een gezond arbeidsritme, met de zondag als rustdag.

Bron: RD/RMU

3 tips om school en ouders te laten samenwerken

Ouderbetrokkenheid is een van de belangrijkste pijlers van goed onderwijs. Maar hoe geef je al school vorm aan de ouderbetrokkenheid? Drie tips om de ouderbetrokkenheid binnen de school aandacht te geven.

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat kinderen hun talenten meer ontplooien, zich meer welbevinden en betere resultaten halen op school als hun ouders en leraren meer samenwerken. Ook voor het vorm geven aan de identiteit van de school is heldere communicatie met en betrokkenheid van ouders essentieel.

Ouderbetrokkenheid meer dan ouderparticipatie
Ouderbetrokkenheid is meer dan ouderparticipatie. In onze visie moeten ouders als eerstverantwoordelijken en eindverantwoordelijken worden gezien voor opvoeding en onderwijs. Zij hebben de opdracht om hun kinderen op te voeden.
Opvoeding vindt niet alleen plaats binnen het gezin, maar juist ook in de bredere gemeenschap van school, kerk en samenleving. Bij ouderbetrokkenheid gaat het niet alleen om het cognitieve leren maar ook om de opvoeding in de meest brede zin van het woord.

Een school die zich christelijk noemt en daarmee aangeeft zich ook op opvoeding en vorming te richten, moet zich bewust zijn dat daarmee de samenwerking met ouders (ouderbetrokkenheid) belangrijker wordt.

Hieronder drie tips om ouderbetrokkenheid binnen de school aandacht te geven:

1. Werk altijd vanuit een heldere visie op ouderbetrokkenheid
Het is belangrijk dat school en ouders, het liefst gezamenlijk, nadenken over een visie op ouderbetrokkenheid. Het gaat dan niet alleen om een paar mooie zinnen op papier zetten, maar vooral samen nadenken over hoe die visie in de praktijk vormgegeven wordt. Het uitspreken van verwachtingen is hierbij erg belangrijk. Daarnaast is het goed om samen na te denken over de 6 aspecten van ouderbetrokkenheid.

2. Communicatie is maar één aspect van ouderbetrokkenheid
Veel scholen denken direct aan communicatie als het over ouderbetrokkenheid gaat. Natuurlijk is communicatie een belangrijk aspect. Maar alleen het geven van een training of een gesprek met de ouders is niet voldoende. Dat zorgt namelijk niet voor duurzame verbetering van het samenwerken tussen school en ouders.

Het kan heel zinvol zijn om als schoolleider eens met een paar ouders de nieuwsvoorziening van de school onder de loep te nemen. Is de informatie relevant voor de ouders? Helpt het hen om hun kind thuis te ondersteunen en écht betrokken te zijn? Het belangrijkste aspect is echter de betrokkenheid van ouders bij het leren.

3. Betrek ouders vooral bij vorming en leren
Samenwerking rond leren werkt! Vertel de ouders hoe de juf of meester de sommen uitlegt en waarom op deze manier. Zet in de nieuwsbrief eens wat links naar filmpjes op internet waarin de spellingsregels naar voren komen. Dat heeft effect! Het is prima dat ouders in de school zijn die bij het overblijven de kinderen onder hun hoede nemen. Het kan nodig zijn dat ouders participeren in een bestuur of commissies. Uit onderzoek blijkt echter dat dit weinig tot geen effect heeft op het leren en de ontwikkeling van kinderen. Wat wel een positief effect heeft, is als ouders betrokken zijn op het leren van hun kind. Daarom is de samenwerking rond het leren en de opvoeding het belangrijkste aspect van ouderbetrokkenheid.
Duurzaam werken aan het verbeteren van ouderbetrokkenheid

WerkMetTalent-partner Driestar onderwijsadvies heeft een programma ontwikkelt om duurzaam met scholen te werken aan het verbeteren van ouderbetrokkenheid. Op deze manier versterk je echt de wederzijdse betrokkenheid tussen ouders en school.

Nodig hen gerust eens uit. Een kosteloos vrijblijvend gesprek kan jou motiveren om de volgende stap te zetten om de wederzijdse betrokkenheid te vergroten.

Mail Driestar Onderwijsadvies voor een vrijblijvend gesprek over ouderbetrokkenheid op jouw school.

Bron: Driestar Edcuatief

Beoordelingsgesprek in 4 stappen

De dagen worden korter, de sneeuw ligt op de ontbladerde bomen en de temperatuur doet winters aan. Een mooie tijd om met je medewerkers terug te blikken op hun prestaties in het afgelopen jaar. Maar welke gesprek(s)vorm – en inhoud heeft de meeste toegevoegde waarde? Want eerlijk is eerlijk, een flink percentage leidinggevenden heeft er behoorlijk moeite mee om te praten over het eigen of andermans presteren.

34 procent van de medewerkers ervaart het gesprek als stressvol en driekwart van de managers vindt beoordelingsgesprekken nuttig voor zowel de medewerker in kwestie als voor het bedrijf.

Voor het beoordelen van het functioneren van medewerkers bestaan twee gespreksvormen: het beoordelingsgesprek en het functioneringsgesprek. Deze gesprekken lijken erg op elkaar en worden dan ook regelmatig verward. Bij veel organisaties is een mengvorm van beide gesprekstypen ontstaan. Dat werkt verwarrend.

Wat is het verschil tussen een functionerings- en beoordelingsgesprek?
Het functioneringsgesprek is in zijn zuivere vorm is een tweerichtingsgesprek, heeft geen juridische gevolgen en is toekomstgericht. Behalve het functioneren van de medewerker worden ook het functioneren van de manager, de onderlinge samenwerking en de organisatie onder de loep genomen. Het beoordelende karakter en de bijhorende waardering staan veel minder centraal. Veel meer wordt gekeken naar hoe gaan we verder. Een dergelijk gesprek vindt halverwege het jaar plaats.

Het beoordelingsgesprek (eindejaarsgesprek) is een terugblik waarbij salarisconsequenties voor de toekomst mogelijk zijn. Bij een beoordelingsgesprek staan het functioneren en de uitvoering van het takenpakket centraal. Als manager spreekt je hier letterlijk ‘een oordeel’ uit over de medewerker en niet andersom.

Wees duidelijk
Op voorhand hebben veel medewerkers soms toch al het gevoel dat ze beoordeeld en afgerekend zullen worden tijdens een functioneringsgesprek. Dergelijke angst kan ten koste gaan van de inbreng en openheid van de medewerker in het gesprek. Het woord beoordeling roept vaak nog grotere angsten en weerstand op. Zelfs medewerkers die normaliter goed functioneren, kunnen irreële gedachten hebben. Belangrijk is dus het onderscheid zuiver te houden, en dit vooraf goed te benoemen.​

Lees de rest van het artikel èn de 4 stappen op RMU.nl

Door: Jan Visser is adviseur Ondernemers & loopbaancoach bij de RMU